Prawnik – nieruchomości

Specjalizuję się w prawnej obsłudze transakcji dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości. Dotyczy to wszelkich sposobów zbycia nieruchomości, takich jak:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa dożywocia,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa deweloperska
 • umowa zamiany,
 • umowa wyodrębnienia i przeniesienia własności lokalu,
 • wykup lokalu od gminy.

Sporządzam i opiniuje takie umowy, a także doradzam w zakresie wyboru najkorzystniejszego sposobu przeniesienia własności nieruchomości.

Zajmuję się także umowami ustanawiającymi na nieruchomości ograniczone prawa rzeczowe (służebność, hipoteka) lub inne prawa (najem, dzierżawa, dożywocie).

W odpowiednim zakresie zajmuję się także prawem budowlanym oraz prawem zagospodarowania przestrzennego.

Umowy deweloperskie i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Posiadam duże doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz osób, które zmierzają nabyć lub nabyły mieszkanie lub dom od deweloperów.

Bardzo często sporządzam opinie prawne umów deweloperskich przed ich podpisaniem przez Klientów, a także biorę udział w negocjacjach związanych ze zmianą treści tych umów przed ich zawarciem.

Występuję w procesach sądowych przeciwko deweloperom m. in o:

 • zapłatę kar umownych,
 • przeniesienie własności nieruchomości (mieszkania lub domu),
 • usunięcie stwierdzonych wad
 • uznanie określonych klauzul za niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abyzywne).

Reprezentuję także moich mocodawców w sporach dotyczących umów odpłatnego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.