Specjalizacje

  • Prawo spadkowe i prawo cywilne (prowadzenie spraw sądowych o zapłatę zachowku, postępowań o stwierdzenie nabycia spadku i podział majątku spadkowego)
  • Prawo obrotu nieruchomościami (sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nabycia nieruchomości, umów deweloperskich, umów o roboty budowlane, prowadzenie spraw sądowych związanych z nieruchomościami lub nieprawidłowym wykonaniem prac budowlanych)
  • Procesy gospodarcze i windykacja należności (prowadzenie procesów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie nienależycie wykonanych umów, dochodzenie należności z kar umownych, faktur, odszkodowań)
  • Prawo gospodarcze (rejestracja, przekształcanie spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, przygotowywanie projektów uchwał zgromadzeń wspólników, zarządu, rad nadzorczych)

Wykształcenie

  • Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
  • Uniwersytet Wrocławski – kierunek Prawo
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
P
RAWNIK DLA RODZINY I PRAWNIK DLA FIRMY

Podstawą nowoczesnych kancelarii prawnych jest specjalizacja w konkretnych dziedzinach prawa. Często to nie prawnik wybiera swoją specjalizację, ale to specjalizacja wybiera jego.

Tak było właśnie ze mną. Zdobywałam doświadczenia zawodowe współpracując z kilkoma prawnikami i kilkoma kancelariami. Jedne z nich specjalizowały się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (spółek, stowarzyszeń, jednoosobowych przedsiębiorców) i prowadzeniu spraw sądowych pomiędzy przedsiębiorcami.

Inne pomagały klientom indywidualnym prowadzić sprawy związane ze spadkami i dziedziczeniem.

Od czasu do czasu rozwiązywałam problemy związane z obrotem nieruchomościami, prowadziłam sprawy przeciwko deweloperom lub analizowałam umowy deweloperskie.

Lata doświadczeń w toku odbywania aplikacji pod okiem doświadczonych prawników sprawiły, że na tych zagadnieniach znam się najlepiej. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że któregoś dnia będę mogła uznać się za specjalistę w tych dziedzinach i opisać to na mojej stronie internetowej. Ale właśnie tak się stało:)