Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to przed wszystkim kontrakty handlowe (umowy) oraz kwestie związane z tworzeniem, organizacją, a czasem likwidacją podmiotów gospodarczych.

W tym zakresie posiadam doświadczenie głównie dotyczące sporządzania umów i statutów spółek, fundacji i stowarzyszeń oraz rejestracji tych podmiotów w krajowym rejestrze sądowym.

Wielokrotnie prowadziłam postępowania rejestrowe przed KRS, których przedmiotem było:

  • wprowadzenie zmian do umowy (statutu) spółki (stowarzyszenia, fundacji),
  • wykreślenie tych podmiotów z rejestru sądowego,
  • podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej,
  • podział, przekształcenie lub połączenie spółek prawa handlowego.

Zajmuję się także tworzeniem projektów uchwał organów spółek (fundacji, stowarzyszeń) oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania tych podmiotów (regulaminów, statutów).

Nie jestem specjalistą jeśli chodzi o prawo kontraktów handlowych, dlatego w zakresie tworzenia i redakcji umów gospodarczych polecam kancelarię adwokata Iwo Klisz.