Sprawy spadkowe

Główną specjalizacją mojej kancelarii prawnej jest prawo spadkowe. Najwięcej prowadzonych przeze mnie obecnie spraw, to sprawy związane ze spadkami.

Prowadzę sprawy sądowe, a także udzielam porad prawnych dotyczących wszystkich aspektów prawa spadkowego. Co to dokładnie znaczy?

Pomagam uregulować wszystkie formalności związane z przejęciem majątku spadkowego (nabycie spadku). W tym zakresie nie zawsze konieczne jest prowadzenie sprawy sądowej. Czasem udaje się wszystko przeprowadzić w kancelarii notarialnej w ciągu jednego dnia. Wystarczy tylko zgromadzić odpowiednie dokumenty, a następnie okazać je notariuszowi. Bywa jednak i tak, że sprawa musi trafić do sądu, ponieważ są wątpliwości co do ważności testamentu lub zdolności poszczególnych spadkobierców do dziedziczenia (niegodność dziedziczenia lub wydziedziczenie). Na tym etapie często pojawia się konieczność uporania się z zagadnieniem dotyczącym długów spadkowych (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku)

Prowadzę także sprawy dotyczące podziału majątku spadkowego (dział spadku). Takie sprawy również mogą kończyć się zgodnym porozumieniem stron i podpisaniem stosownych dokumentów w kancelarii notarialnej. W takich przypadkach prowadzę negocjacje w zakresie wypracowania tego porozumienia, a także ustalam tekst ugody. W sytuacji, gdy konfliktu sądowego nie da się uniknąć lub gdy podział majątku jest zbyt skomplikowany (trudności z ustalaniem wartości poszczególnych składników majątku lub konieczność rozliczenia dokonanych nakładów i wydatków czy wynagrodzenia za korzystanie ze składników majątku spadkowego) występuję jako pełnomocnik moich Klientów w sprawach o sądowy dział spadku.

Pomagam dochodzić roszczenia o zachowek, a także występuję jako pełnomocnik osób pozwanych o zapłatę zachowku. W takich sprawach pomoc prawnika również jest przydatna, ponieważ istnieje kilka sposób, na które można bronić się przed zapłatą zachowku.

Prowadzę sprawy spadkowe osób mieszkających za granicą i posiadających na terenie kraju nie załatwione sprawy spadkowe.

Klienci mogą liczyć także na moje doradztwo z zakresu podatku od spadków i darowizn.

Sprawy cywilne

Można powiedzieć, że sprawy cywilne to z reguły sprawy majątkowe. Najczęściej chodzi w nich o zapłatę określonej kwoty pieniężnej będącej odszkodowaniem (za niewykonanie umowy lub za zniszczenie mienia, szkody komunikacyjne), zadośćuczynieniem (za krzywdę, za naruszenie dóbr osobistych, za naruszenie ciała lub utratę zdrowia), wynagrodzeniem (za korzystanie z rzeczy, za ustanowienie służebności na nieruchomości, za wykonaną usługę lub zakupiony towar).

Prowadzę również sprawy, w których aspekt majątkowy jest istotny, a jednak nie chodzi tylko o zapłatę np.

  • o wydanie rzeczy,
  • o unieważnienie umowy,
  • odwołanie darowizny,
  • rozwiązanie umowy dożywocia,
  • wykonanie umowy lub innego zobowiązania.

Wspierałam moich Klientów także w sprawach dotyczących skargi pauliańskiej czy zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia.

Rodzajów spraw cywilnych jest wiele, dlatego jeśli masz wątpliwości, czy mogę Ci pomóc w danej sprawie po prostu skontaktuj się ze mną (telefonicznie lub mailowo).

Rozmowa lub wymiana maili pozwoli mi się zorientować czy będę kompetentna do poprowadzenia Twojej sprawy.